log in

Zázemí

Jak vypadá areál, co zde naleznete, co se zde odehrává?


INFORMACE O AREÁLU

Areál Kanoistiky Kojetín se nachází na soutoku dvou řek, a to Moravy a Mlýnského náhonu.
Rozloha areálu Kanoistiky Kojetín činí 7400 m2, na kterých je postavená zděná budova, která slouží jako sklad lodí, dílna, šatny, veřejné WC, klubovna pro vedení oddílu a garáž pro techniku našeho oddílu.
Dále byla v areálu Kanoistiky Kojetín montovaná dřevěná budova z 50.let, která byla v roce 2016 odstraněna. Nyní probíhá výstavba nové zděné multifunkční budovy, jenž bude uspokojovat nároky na provozování vodáckého sportu na vrcholné úrovni nejen v rámci ČR. Příroda, do které je loděnice vsazena, společně s šikovností našich členů a neustále se rozrůstajícím se počtem závodníků, jsou atributy, jenž Vás musí přesvědčit minimálně o návštěvě našeho areálu.


NABÍZENÉ SLUŽBY


V areálu loděnice je možno se občerstvit v bufetu, jenž je součástí areálu a je otevřen při trénování, závodech pořádaných Kanoistikou Kojetín i dalšími akcemi, probíhajícími v našem areálu.
Od roku 2016 areál loděnice nabízí dostatečný prostor pro stanování na naší nové přilehlé louce.

Současně po dokončení rekonstrukce naší loděnice bude možné využít i plně vybavené nové budovy s kompletním zázemím.


REKONSTRUKCE DŘEVĚNÉ BUDOVY


Rekonstrukce dřevěné budovy byla odstartována Valnou hromadou dne 23.11.2014, která rozhodla o nutnosti rekonstrukce budovy, jenž se po mnohá léta nazývala "Stará loděnice".
Na počátku této akce stály komplikované podmínky Povodí Moravy, o které se dále opíraly další dotčené instituce, a to:
     - rekonstrukcí bude zachován stávající půdorys objektu, aby nedošlo ke změnění odtokových poměrů v daném území
     - navýšit úroveň podlahy přízemí na úroveň stoleté povodně, což podle oddělení hydroinformatiky Povodí Moravy je současný stav + 1m.

Tyto dvě zásadní podmínky ovlivňují celý proces obnovy budovy. Dále se v průběhu stavebního řízení, jenž začalo koncem února 2015, objevila podmínka vybudovat nový septik + zemní pískový filtr pro tuto budovu. Celý proces stavebního řízení trval od konce února 2015 do 25.4.2016, kdy jsme obdrželi STAVEBNÍ POVOLENÍ.

Financování stavby probíhá z vlastních zdrojů (výtěžky z akcí pořádaných Kanoistikou Kojetín za uplynulé roky) a současně velkou finanční pomoc nám poskytl Olomoucký kraj. V současnosti dále probíhá jednání o finanční výpomoci s Městem Kojetín.
 
 
Níže Vám nyní nabízíme alespoň "ochutnávku" záznamu o průběhu rekonstrukce naší loděnice. Po dokončení stavby pro Vás rádi připravíme kompletní fotopříběh celé rekonstrukce.
 
 
Demolice "Staré loděnice"
 
Demolice dřevěné budovy započala vlastními silami členů Kanoistiky Kojetín dne 18.8.2016 a následně za dobu 14 dnů byla loděnice kompletně rozebrána. Během měsíce září 2016 jsme se po neúspěšném výběrovém řízení rozhodli začít výstavbu realizovat vlastními silami + dílčími dodavatelskými pracemi.
 
 
 
Výstavba "Nové loděnice"
 
Aktuálně probíhá výstavba nové loděnice.
 
 
 
 
 

Log in or create an account

Jsi členem Kanoistiky Kojetín a nemáš přístupové údaje? Nevadí, napiš si o přístup administrátorovi. Dušan Chovanec email: dusan.chovanec@kanoistika-kojetin.cz telefon: +420 602 154 286